FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. 1 ket. finansinė ataskaita

FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 m.1 ket.finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų raštas

Finansinių ataskaitų raštas

2019 m. 1 ket. finansinė ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. 4 ket. finansinė ataskaita

Finansų ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. 2 ket. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitos

2017 m. 4 ket. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų aiškinimo raštas

2017 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

 2017m. I ketvirčio finansinė ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2017m.

2016 m. viešųjų pirkimų taisyklės