RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRO
VEIKLA

    Ryškėnų kultūros centras yra daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų, II kategorijos kultūros įstaiga, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Kultūros centro veikla pagrįsta Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro nuostatais, patvirtintais 2015 – 09 – 23 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-205. Vadovaujantis šiais nuostatais, Ryškėnų kultūros centras suteikia galimybę gyventojams pagal jų norus ir sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese, rūpinasi vietos gyventojų kultūros ugdymu, globoja ir puoselėja krašto tradicijas, propaguoja profesionalųjį meną. Ryškėnų kultūros centras – Lietuvos Kultūros centrų Asociacijos narė, 2009 metais pripažintas respublikoje II kategorijos geriausiu kultūros centru.

    Ryškėnų kultūros centras aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos procese: organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros kūrybines stovyklas, keičiasi sumanymais ir idėjomis, formuoja vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą, formuoja aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas švietėjiškai veiklai: organizuojamos įvairios kelionės, išvykos kultūros darbuotojams, meno kolektyvams, bendruomenės nariams. Aplankytos žymiausios istorinės vietos Lietuvoje, susipažinta su kaimynine Latvija. Lankomi Klaipėdos muzikinio, dramos teatrų pastatymai. Aktyviai prisideda prie tradicinės kultūros išsaugojimo, sukuria prielaidas jų perėmimui, puoselėja mėgėjų kūrybos tradicijas, skatina jų tęstinumą. Lietuvos dainų švenčių tradicija – unikalus, visuotinis mūsų kultūros reiškinys. Kolektyvai siekia aukšto meninio lygio ir dalyvauja rajoninėse, apskrities, respublikinėse Dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose. Aktyvus kultūrinis bendradarbiavimas su Brocenų, Rucavos savivaldybėmis, Saldus miestu (Latvija).

PAGRINDINIAI KULTŪROS CENTRO UŽDAVINIAI:

1. Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir jo įvairovei.
2. Skatinti įvairių socialinių grupių ir skirtingo amžiaus žmonių kultūrinę saviraišką.
3. Puoselėti dainų švenčių tradicijas.
4. Užtikrinti efektyvią Telšių rajono Ryškėnų kultūros centro veiklą.
5. Materialinės ir techninė bazės stiprinimas.
6. Projektinė veikla

TRADICINIAI RENGINIAI:

1. Valstybinių švenčių minėjimai;
2. Gerumo akcija „Pasidalinkim gerumu”;
3. Pramoginiai renginiai: „Muzikinė kaukė“, „Vestuvinių muzikantų fiesta“;
4. Kraštiečių šventės Lauko-Sodos ir Lieplaukės miesteliuose;
5. Respublikinė liaudiškos muzikos šventė „Jurginės”;
6. Vaikystės šventė „Tegul šypsosi vaikai”;
7. Vaikų vasaros kūrybinė stovykla „Mažais žingsneliais į didįjį meną”;
8. Tarptautinė Pagyvenusių žmonių šventė „Pabūkime kartu būry savų draugų”;
9. Jaunimo avangardinių madų šou „Fantazijai nėra ribų”;
10. Adventinių renginių ciklas;
11. Eglutės įžiebimo šventė;
12. Naujųjų metų sutikimas „Ties metų riba”.

RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRO 

RENGINIŲ PLANAS  2016 m

RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRO

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

Ryškėnų kultūros centro renginių planas 2017 m.